Obec Rouské
Obec Rouské

Zprávy

Zobrazeno 31-60 ze 62

Opatření české pošty

Datum: 19. 3. 2020

Vážené dámy, vážení pánové,
Krizový štáb České pošty dnes na svém jednání rozhodl o následujících opatřeních:

• Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.

• Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.

• Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.

• Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.

• Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.
O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ordinační hodiny MUDr. Mitáš

Datum: 16. 3. 2020

Omezený režim ordinace MUDr. Mitáš
Úterý 17. 3. Ordinace 14 30 - 16 30 hod
Pro akutní stavy vyjma podezření na covid 19, pacienti budou vpouštěni do ordinace po 1 po předchozí tel. domluvě
581 622 640
mitas.petr@tiscali.cz

středa 18. 3. Ordinace 8 00 - 10 00 hod
Dr. Procházka ZS soběchleby
Opět po předchozí telefonické domluvě tel.
581 627 269

Čtvrtek 19. 3. Ordinace 9 00 - 11 00 hod
Dr. Mitáš Všechovice platí viz výše

Pátek 20. 3. Ordinace 8 00 - 10 00 hod Dr. Procházka ZS soběchleby

informace IDSOK

Datum: 16. 3. 2020

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

v souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru SARS-CoV-2 Vás prosíme o sledování našich webových stránek www.idsok.cz, kde budeme průběžně vyvěšovat informace týkající se dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. S ohledem na pokles personálních kapacit a jejich vytížení nejsme schopni obesílat aktuálními informacemi jednotlivé obce a to ani hromadnými e-maily bez postihnutí dotčené oblasti zasílanou zprávou.

Aktuálně je z pohledu dopravní obslužnosti kritická oblast Litovelsko a Uničovsko. V těchto oblastech jsou aktuálně jízdní řády ve vyhledávači na portále IDOS.CZ neplatné a ani po zavedení zvláštního režimu pro vybrané linky platné nebudou.

Nyní intenzivně připravujeme odklon všech linek dotčených uzavřením měst Litovel, Uničov a Červenka, abychom zajistili alespoň minimální obslužnost, kterou jsme schopni s omezenými kapacitami zajistit. Oblasti jsou dotčené karanténou samotných řidičů a vozidel.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci při informování Vašich občanů.

S pozdravem

Iveta SPÁČILOVÁ
odborný dopravní referent
odbor řízení dopravy a dopravních systémů
tel: +420 587 336 652
e-mail: spacilova@kidsok.cz

K této e-mailové zprávě se vztahuje PROHLÁŠENÍ. Úplné znění PROHLÁŠENÍ si můžete přečíst na http://www.kidsok.cz/prohlaseni.html
This e-mail and its attachments are subject to a disclaimer. You can read this at http://www.kidsok.cz/prohlaseni.html

Úřední hodiny - finanční zpráva

Datum: 16. 3. 2020

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.

Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V Praze dne 15. března 2020

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150

Úřední hodiny obecního úřadu

Datum: 16. 3. 2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020, č.217 se omezují úřední hodiny OÚ Rouské takto:

V pondělí 8:00 -11:00 hod. 

Ve čtvrtek 14:00 - 17:00 hod.

Vláda ukládá s účinnosti ode dne 16.3. 2020 od 00:00 hod. do 24.3. do 6:00 hod  orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývyjícího z nouzového stavu, spočívající v:  1. omezení  agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy. Dále ukládá omezit či pozastavit výkon agend, které nespadají pod vymezení podle bodu 1.

Žádáme občany, aby úřad navštívili jen v naléhavých a neodkladných záležitostech a přednostně využili telefonický  724182823 či emailový kontakt obec@rouske.cz.

O dalších úpravách Vás budeme průběžně informovat.

Dále žádáme občany, aby  placení místních poplatků  provedli převodem na č. účtu 25322831/0100 u KB , kde v poznámce uvedou jméno a počet osob nebo číslo popisné nebo platbu odložili na později. Poplatky mohou zaplatit až do 31.5.2020 a lhůta může být prodloužena na základě vývoje situace. Děkujeme za pochopení. 

Uzavření mateřské školy

Datum: 16. 3. 2020

Vážení rodiče, na základě současné situace a v souladu s doporučením MZ ČR se rozhodl ředitel ZŠ a MŠ Všechovice po projednání se zřizovatelem uzavřít od úterý 17.3.2020 až do odvolání mateřskou školu. Formuláře pro uplatnění ošetřovného je možno si vyzvednout ve škole od úterý 17.3.2020 v čase vždy od 8.00 do 11.00 hod.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně zdraví.

Dům Barev Bystřice pod Hostýnem

Datum: 16. 3. 2020

Vážení a milí zákazníci, odběratelé,
dovolujeme si Vás informovat o změnách nastávajících díky opatření která vznikají. Naše prodejna spadá do prodejen s možností mít zatím ještě otevřeno. A proto zasíláme několik důležitých informací.
Změna oterívací doby : 7:00 - 15:00h
Objednávka zboží: Registrovaní odběratelé, živnostníci i zákazníci bez registrace:
- prosíme, pokud je to možné, objednejte si zboží telefonicky, SMSkou, nebo mailem. Zboží Vám přichystáme. Firmám i s FA nebo DL
jinak omezte dobu nákupu na nezbytně nutnou dobu a za předpokladu zvýšených hygienických podmínek.
- Dbejte doporučené vzdálenosti mezi osobami - rozestup min. 1,8m
- hygienické zásady (kýchat do rukávu nebo kapesníku, neosahávat zbytečně okolí, apod.)
- upřednostňuje platbu kartou
Při zpřísnění nynějších podmínek ohledně fungování obchodů, doporučujeme dopředu si ověřit, zda je prodejna otevřena.
Děkujeme za pochopení.
--
B COLOR s.r.o.
DŮM BAREV
Holešovská 48
768 61 Bystřice pod Hostýnem


telefon: 573380236
mobil: 731656646
e-mail: bystrice@dumbarev.cz

http: www.dumbarev.cz, www.bcolor.cz

Skládka Bystřice pod Hostýnem

Datum: 16. 3. 2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Z důvodu nařízení vlády a po konzultaci s KHS je od 16. 3. 2020 až do odvolání Skládka Bystřice, s.r.o. pro veřejnost uzavřena.

Svozy komunálního odpadu zůstávají nezměněny.

Děkujeme za pochopení.


S pozdravemIng. Ludvík Režný | Ředitel
Cihelna 1600
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Mobil: (+420) 606 703 789
Tel.: (+420) 573 378 095
E-mail: rezny@skladkabystrice.cz

Web: www.skladkabystrice.czOtvírací doba - prodejna Boženy Číhalové

Datum: 16. 3. 2020

Prodejna Boženy Číhalové

Od 17. 3. 2020 do odvolání bude tato otevírací doba:den od do
Pondělí 6:30 13:00
Úterý 6:30 15:30
Středa 6:30 13:00
Čtvrtek 6:30 13:00
Pátek 6:30 15:30
Sobota 6:30 11:00
Neděle - -

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19

Datum: 16. 3. 2020

Veškeré informace o krizových opatřeních jsou obsaženy na nových speciálních webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Na stránkách jsou uvedeny důležité kontakty, odpovědi na často kladené otázky, seznam laboratoří, které testují na koronavirus, informace pro zdravotníky, materiály ke stažení apod.

Informace k nouzovému stavu vydalo rovněž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na jeho webových stránkách lze stáhnout formuláře a tiskopisy na ošetřovné.

Důležité aktuální informace zveřejnilo také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Týkají se především problematiky zaměstnanců a zaměstnavatelů, ošetřovného apod.

Seznam rizikových zemí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě a odpovědi na četné otázky zveřejnilo Ministerstvo zahraničí.

Zdroje informací:

https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz- zdraví a hygiena
Státní zdravotní ústav: www.szu.cz- zdraví a hygiena
Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz- zahraniční cesty
Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz- doprava
Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz- bezpečnost, hranice a pobyt
Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky
Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport
Olomoucký kraj: www.olkraj.cz
Informační linky:

Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - Linka je nepřetržitě v provozu.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje: 585 719 719
Linka je v provozu denně 9 - 19:00 hod.

Mimořádná opatření týkající se autobusové dopravy 1

Mimořádná opatření týkající se autobusové dopravy

Datum: 12. 3. 2020

Autobusová doprava od pátku 13.3.2020 bude jezdit v režimu jarních prázdnin, to znamená, že tzv. školáky nepojedou.

Výzva - MUDr. Mitáš

Datum: 11. 3. 2020

Výzva k pacientům z důvodu epidemiologické situace.

Domácí hospicová péče 1

Domácí hospicová péče

Datum: 9. 3. 2020

Nová služba CHARITA HRANICE - komplexní péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Důstojný konec života v domácím prostředí, dostupnost 24 hodin denně.

MUDr. Mitáš - změna ordinačních hodin

Datum: 9. 3. 2020

Ve dnech 10.3 a 11.3. MUDr. Mitáš neordinuje

MUDr. Mitáš - Mimořádné opatření týkající se lidí vracející se z Itálie

Datum: 9. 3. 2020

Informace k oznámení návratu ošetřujícímu lékaři

Vědecká knihovna v Olomouci vyhlašuje veřejnou sbírku knih 1

Vědecká knihovna v Olomouci vyhlašuje veřejnou sbírku knih

Datum: 4. 3. 2020

Vědecká knihovna v Olomouci vyhlašuje veřejnou sbírku knih

Máte doma staré knihy, které vám jen tak leží v knihovně a padá na ně prach? Potřebujete si udělat místo v knihovně pro nové přírůstky, ale je vám líto ty staré jen tak vyhodit? Máme pro vás možnost, jak by vaše staré knihy mohly být ještě užitečné. V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů vyhlašuje knihovna veřejnou sbírku knih.

Tyto knihy se stanou součástí výzdoby nového foyer přístavby mezi červeným kostelem a budovou ředitelství.

Knihy můžete nosit od 1.–31. 3. 2020, sběrné místo bude na vrátnici hlavní budovy.

Maximální počet je 20 ks.

Podmínkou jsou rozměry: 20–32 cm výška, 10–21 cm šířka, minimálně 1 cm hloubka, speciální místo budou mít knihy s velkým počtem stran (tj. 600 a výše).

Vítáme zejména knihy staré se zažloutlými stránkami, stránky mohou být ale i bílé nebo jinak barevně upravené. Je třeba, aby knihy měly zachovalou vazbu a desky, nebyly navlhlé nebo plesnivé.

Přijímáme pouze knihy bez obalu.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Danu Calábkové na telefon 606 625 532, a to v pracovní době od 8 do 14:30.

Výzva obyvatelů a institucím - koronavirus

Datum: 4. 3. 2020

Výzva Krajské hygienické stanice Zlín

Doporučení a pokyny pro školy k tématu Koronaviru COVID-19

Datum: 4. 3. 2020

Doporučení Olomouckého kraje a pokyny při návratu z ciziny

MUDr. Mitáš - KORONAVIR 1

MUDr. Mitáš - KORONAVIR

Datum: 4. 3. 2020

POZOR COVID – 19
Pacienti s podezřením na infekci koronarovirem
- 1) v posledních 14 dnech navštívili Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur (aktuální stav k 26. 2.)
2) trpí akutní respirační infekcí ,
V žádném případě nechoďte na středisko neseďte v čekárně, ohrožujete ostatní pacienty. V mé ambulanci nebudete ošetřeni (nejsme vybaveni a nemáme možnost onemocnění diagnostikovat)
V ordinační době prosím kontaktovat pouze na tel. 581 622 640
Mimo ordinační dobu na SZÚ: 724 810 106

Výstava FOR MODEL

Datum: 4. 3. 2020

Výstava modelů a sběratelství FOR MODEL 13.-15.3.2020 na Výstavišti Flora Olomouc. Odkaz na web: https://www.flora-ol.cz/akce/for-model-2020

Koronavirus

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19

Datum: 26. 2. 2020

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 uvádíme občanům základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.

Důležitým sdělením hned v úvodu je informace, že pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v souvislosti s onemocněním COVID-19 zřídila informační linku na tel.: 585 719 719 s provozem denně od 9:00 do 19:00 hodin do odvolání.

Oznámení o obsazenosti podporovaných bytů

Datum: 15. 1. 2020

Nabídka bytu k pronájmu

Pozvánka na veřejnou prezentaci Návrhu úpravy Veřejného prostranství - U zastávky (dům č.ev.4)

Datum: 7. 1. 2020

V pondělí 13.1.2020 v 17 hodin bude představen návrh využití prostranství po demolici objektu č.ev. 4.

logo

Místní poplatky pro rok 2020

Datum: 6. 1. 2020

Místní poplatky na rok 2020 doznali změny!!!
Hraďte prosím až od února do 31.5.2020
Využijte účet obce vedený u KB č.ú. 25322831/0100

logo

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Datum: 6. 1. 2020

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020, která se konala 4.1.2020

Rozpis výkupů kůží na rok 2020

Datum: 6. 12. 2019

fy RAMOS

Ošetřovatelka skotu

Datum: 12. 11. 2019

společnost Záhoran a.s. Všechovice hledá nové kolegy a kolegyně.

5. Vánoční charitativní koncert pro dětskou onkologii Brno

Datum: 7. 11. 2019

5. ročník koncertu a sbírky pro dětskou onkologii Brno a Jonáška Brázdila se koná 14.12.2019 v KD Loukov

Informace rodičům ke stávce v ZŠ Všechovice 6.11.2019

Datum: 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

s ohledem na vyhlášení stávky učitelů ve středu 6. 11. 2019 vám chceme poskytnout pár informací. Obec Rouské není zřizovatelem ZŠ Všechovice, tudíž nemůže jednat ani postupovat jako zřizovatel, takto může postupovat Obec Všechovice jako zřizovatel.

Zde je stanovisko člena předsednictva SMS ČR:

Zvláště na malých obcích a menších městech je škola skutečně srdcem obce a řada rodičů nemá možnost v tak krátkém čase volit náhradní varianty péče o děti.

Pokud jde o legislativní oporu, platí následující shrnutí:
V době vedlejších prázdnin (tj. mimo červenec a srpen) může mateřská škola provoz přerušit ze závažných důvodů. O přerušení provozu rozhoduje ředitel školy, přerušení provozu projedná se zřizovatelem („projednání“ nelze ztotožňovat s pouhým oznámením). Informace o přerušení provozu, zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o přerušení provozu rozhodne (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). O přerušení činnosti školní družiny může rozhodnout ředitel po projednání se zřizovatelem (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání). O tom, zda bude školní klub vykonávat činnost v době školních prázdnin, rozhodne ředitel školy, se zřizovatelem to nemusí projednávat.

Podle § 24 odst. 2 školského zákona může ředitel školy v období školního vyučování ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce (tzv. ředitelské volno). Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ze školského zákona plyne, že tzv. ředitelské volno lze vyhlásit v základní škole, střední škole, VOŠ, ZUŠ a konzervatoři. Ustanovení § 24 odst. 4 školského zákona výslovně stanoví, že ředitelské volno nelze vyhlásit v mateřské škole. Školní družina a školní klub nejsou školou, ale školským zařízením, proto také v nich nelze ředitelské volno vyhlásit.

Zařízení školního stravování (např. školní jídelna) poskytuje školní stravování dětem, žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole. Dále mohou zařízení školního stravování poskytovat školní stravování v době školních prázdnin (§ 119 školského zákona).

Z výše uvedeného je zřejmé, že zdaleka ne vše lze schovat do tzv. ředitelského volna a zřizovatel volno nepovoluje, ani nezamítá. Vždy projednává – tzn. včetně zajištění péče o děti.

Zcela jistě nelze udělat to, že zřizovatel převezme klíče od školní budovy a zde děti bude sám učit, či jinak zaměstnávat.

Pokud se pedagogové a vedení škol přistoupí k tvrdé stávce formou odmítnutí zajistit péči o děti alespoň v základním rozsahu (školní klub, školní družina), považuji za vhodné ředitele upozornit na právní situaci (viz výše).

Základním řešením je oznámení stavu rodičům co nejdříve a nechat zodpovědnost na škole a rodičích - toto je mód, který předpokládá zákon.

Obec není zodpovědná za to, že učitelé odmítnou učit. Jakkoliv je to právně i osobně komplikované téma - zajištění provozu školy je věcí ředitele školy.

Alternativou je pomoci vedení školy a nezapojeným pedagogům nalézt vhodný alternativní program - např. sportovní den, knihovna, divadlo, exkurze - to vše vyžaduje alespoň základní pedagogický dozor a dodržení minimálních standardů. Věřím, že v některých případech, je to schůdná cesta jak vyhovět přání rodičů. V řadě jiných případů to nemusí být snadné, a pokud není dostatek pedagogického personálu.

Pevně doufám, že ředitelé si jsou vědomi souvislostí a jsou schopni zajistit alespoň minimální provoz ve školní družině, či klubu, nebo vyhlásit tzv. symbolickou účast na stávce formou plakátu na škole a "tvrdá " stávka s uzavřením škol nebude plošným jevem na našich obcích.
Pokud by se ani jedna z variant neukázala pro vás uspokojivou, doporučuji kontaktovat s žádostí o konkrétní radu příslušný odbor krajského úřadu vašeho kraje.
S pozdravem


Mgr. Oldřich Vávra
člen předsednictva SMS ČR
předseda pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR

SMS ČR tisková zpráva ke stávce

Datum: 5. 11. 2019

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR NESOUHLASÍ SE STÁVKOU UČITELŮ

Zobrazeno 31-60 ze 62

Aktuálně

Facebook

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Rozpočet obce

rozpocet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Univerzální překladač

Překlad (translations)

GObec mapový portál

gobec mapový portál

Zlatý erb

3. místo - Olomoucký kraj

Cena veřejnosti - Zlatý erb

Mikroregion

 MIKROREGION ZÁHORANlogo


Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka