Obec Rouské
Obec Rouské

Myslivecké sdružení HÁJ Malhotice - Rouské

Rousečtí myslivci

Myslivecké sdruženi HAJ-MALHOTICE,ROUSKE, vzniklo 4. září 1992 sdružením myslivců obci Malhotic a Rouské. Na začátku mělo myslivecké sdruženi 14 aktivních členů. Dnes je to již členů 23. Nejstaršímu je osmdesát let a nejmladšímu dvacet.
 
Hlavním posláním myslivosti je zachovaní a ochrana přírody a krajiny a v ni volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činnosti na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot. Tyto činnosti jsou spojeny s aktuálně žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvíře tak, aby narůst početních stavů jednoho druhu zvěře nepotlačoval početní stavy jiných druhů zvěře. Tato regulace se provádí následným odlovem přírůstku, dle určitých pravidel a reguli, která jsou dána zákonem o myslivosti.
 
Naše honitba Malhotice-Rouské se rozkládá na katastru těchto obci o výměře 1 154 ha. Z této výměry je asi 250 ha lesů a 904 ha poli. Chováme zde jako hlavni druh zvěř srnčí, dále se zde vyskytuje zvěř dančí a černá. Z drobné zvěře zde máme zajíce, bažanty a několik málo koroptvi. V chovu srnčí zvěře dosahujeme nemalé úspěchy, a to u trofeji srnců, které získávají každoročně medailové bodové hodnoty jak bronzové, stříbrné tak i zlaté. Tyto významné trofeje nás pak reprezentuji na národních a světových výstavách myslivosti. Dále lovíme několik kusů dančí a černé zvěře, která naší honitbou prochází a vyskytuje se zde v letních měsících v polních plodinách, kde nachází dostatek klidu, úkrytu a potravy.
 
Každoročně v listopadu pořádáme hon na zajíce a škodnou. Tyto hony se těší velké účasti jak z řad myslivců, tak i z řad veřejnosti. Po ukončeni honu bývá tzv. ,,poslední leč“, kde se všichni společně pobavíme a upevníme zde vzájemné mezilidské a sousedské vztahy. Také pořádáme každoročně myslivecký ples, kde je možno zhlednout pasovaní a přijímáni mladých myslivců do našich řad podle starodávných mysliveckých tradic za zvuku troubeni troubení na lesní rohy. Tato vystoupeni jsou vždy krásná a nezapomenutelná pro mladého myslivce i laickou veřejnost a prostředí sálu je nasáto nevšední atmosférou tohoto zážitku. Naši myslivci se také podílejí i na dalších společenských akcích, například otvíráni a zavíráni lesa, dětský den, kde připravíme pro děti různé atrakce a úkoly, které děti pak plni s velkou vervou a nasazením. Po splnění všech úkolů jsou odměňovány různými sladkostmi a maličkostmi.
 
Dále se myslivci podílejí na zimním přikrmováni zvěře, kdy je předkládáno zvěři seno, oves, řepa, lizová sůl a speciální granulované krmivo. Toto vše si myslivci musí připravit a nakoupit v podzimních měsících v dostatečném množství, aby zvěř v zimních měsících nestrádala a přežila zimu ve zdraví a v kondici.
 
Takže na závěr: Myslivost není jen lov zvěře, ale hlavně celoroční náročná práce myslivce v honitbě i mimo ni. Naši myslivci se zapojuji do děni jak Malhotic tak Rouského a podílí se na společenském životě v těchto obcích.
 
 

 

Organizace

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Rozpočet obce

rozpocet

Překlad (translations)

GObec mapový portál

gobec mapový portál

Zlatý erb

3. místo - Olomoucký kraj

Cena veřejnosti - Zlatý erb

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky