Obec Rouské
Obec Rouské

Ochránci přírody Rouské

Miroslav Plesnik

Rybářský spolek v obci vznikl v roce 1988. Zemědělské družstvo Záhoran Všechovice, které mělo ve svém nájmu závlahovou nadrž v Rouském, umožnilo svým členům provozováni
této činnosti. Majitelem závlahové nádrže o rozloze 2,1 ha byla v této době Meliorační správa Přerov. V roce 1990 byl vybudován sedimentační rybník Kadlub a v roce 1992 Komorový rybník, které od uvedeného data slouží jako soustava biologických rybníků. V roce 2008 obec Rouské zakoupila rybník Kadlub i Komorový rybník a oba pronajala občanskému sdruženi Ochránců přírody Rouské.
 
V současné době má 40 členů a  převážnou většinu tvoří občané Rouského. Svou činnost zaměřuje na chov vodních živočichů, pěstovaní rostlin na vodní ploše a další aktivity v souladu
se stanovami svazku. Občanské sdruženi pořádá osvětovou činnost a věnuje se práci s dětmi.

Obecní rybníky-Kadlub, Prostřední a Komorový

V retenčních nádržích se chovají ryby běžných druhů jako – kapr obecný, lín obecný, štika obecná, candát obecný, perlín ostrobřitý, plotice obecná. Nepůvodní rybou je amur bílý, který pochází z Asie. K vzácným a kriticky ohroženým druhům patří mřenka mramorová a střevle potoční. Kromě ryb jsou v nádržích další živočichové např. škeble rybniční, která je rovněž chráněná. Plovatka bahenní je dalším plžem obývající zdejší vodu.
 
V příbřežních vodách žijí obojživelníci skokan hnědý, skokan zelený, ropucha obecná a vyskytuje se zde ježek západní i východní, neboť hranice rozšířeného výskytu těchto druhů probíhá okolím Moravské brány. Z drobné zvěře je v okolí hojný výskyt srnčí zvěře, bažantů a zajíců.
 
Z hmyzu je zde k vidění splešťule blátivá, jejíž předchůdci žili už v druhohorách a jsou známi ze zkamenělin. Okolo vody létá vážka královská, vážka ploská, šídlo obecné, motýlice lesklá.
Vody v nádržích využívají různí vodní ptáci jako polák malý, lyska obecná, březňačka obecná. V okolních loukách a polích loví moták pochop. Zajímavostí je poměrně větší počet kukaček obecných v jarních měsících. Je zde také slyšet a vidět čejku chocholatou a sporadicky sem zavítá ledňáček obecný z blízké Juhyně.
 
Na březích nádrží roste blatouch bahenní a rákos obecný, v jehož porostech hnízdí spousta drobného zpěvného ptactva, včetně rákosníků. Další rostlinou hojně se zde vyskytující je orobinec širokolistý. Z vodních rostlin je k vidění rdest vzplývavý. Modrými kvítky okouzlí rozrazil bahenní a rezekvítek. Žluté květy vystavuje slunci kozí brada luční. Z méně známých rostlin zde roste melmorost ploník obecný, pokryvnatec Schreberův. Na kůře stromů se vyskytuje lišejník severní. Na osluněných místech je k vidění plž suchomilka obecná. Kromě těchto méně běžných druhů živočichů a rostlin se zde nachází rostliny zcela běžné – smetanka lékařská, kopretina bílá, šalvěj, kostival lékařský, pampeliška, lociha, orsej jarní, lopouch obecný, dvojzubec, kopřiva dvoudomá, jitrocel větší a obecný, violka psí, pelyněk černobýl.
 
Mimo nápadně kvetoucích rostlin je zde zastoupeno větší množství druhů trav např. lipnice, jílek, srha říznačka, bojínek, různé druhy ostřic, kostřavy a jiné. Na těchto rostlinách je k vidění spousta druhů hmyzu, zmíníme se jen o některých: motýli babočka paví oko, babočka kopřivová, žluťásek řešetlákovitý, vřetenuška obecná, modrásek. Z nočních motýlů je to můra gama, osenice jarní. Létají zde i vosy, pestřenky, včela domácí, komár, típlice a také kriticky ohrožený čmelák zemní.
 
Rostlinný kryt využívají i různé druhy pavouků, jako jsou slíďáci, skákavky, křižáci.
Toto je jen zevrubný výčet živočichů a rostlin vyskytujících se ve zdejší lokalitě se zaměřením na chráněné druhy. Tudíž Vás návštěvníky prosíme, abyste se k okolní přírodě chovali ohleduplně a zbytečně ji nepoškozovali.
 
Děkujeme a přejeme příjemný pobyt a krásný zážitek spojený s pobytem v přírodě.
 

Organizace

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Rozpočet obce

rozpocet

Překlad (translations)

GObec mapový portál

gobec mapový portál

Zlatý erb

3. místo - Olomoucký kraj

Cena veřejnosti - Zlatý erb

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky