Obec Rouské
Obec Rouské

Současnost

Současnost obce  po roce 1990

Tzv. Sametová revoluce v roce 1989 se výrazně zapsala do historie naší malé vesničky . V souvislosti s listopadovými událostmi nabyl na významu požadavek obcí integrovaných v roce 1976 pod správu Místního národního výboru Všechovice na navrácení samosprávy a jejich samostatnost. Obec Rouské byla od roku 1976 presentována jako osada a její význam byl degradován na zánikovou obec. Proto první požadavek zněl na navrácení oficiálního názvu obce Rouské. Tento požadavek byl navržen tehdejším poslancem MNV a NF Josefem Kývalou. Od roku 1976 do roku 1990 správu obce vykonával tzv. Občanský výbor, který byl podřízen shromáždění poslanců MNV Všechovice, které čítalo okolo 55 poslanců sdružených v národní frontě  celého správního obvodu Všechovice. Od roku 1990 má obec Rouské vlastní samosprávu.

Katastr obce Rouské o výměře 530 ha se nachází v Kelečské a Podbeskydské pahorkatině – oblast Západobeskydské podhůří, v nadmořské výšce 372 m n.m. V současné době zde žije zde 249 obyvatel s věkovým průměrem 36 let, z čehož je v současné době  35 dětí  ve věku do 15 let . Nachází se tu  78 domů, které slouží k trvalému bydlení a 5 domů je využíváno k rekreaci.V obci se převážně zachoval charakter a urbanistická struktura původních selských stavení. Ovšem zemědělská výroba, která zde vždy hrála dominující funkci, byla v minulosti zredukována na minimum a v areálu bývalého zemědělského družstva jsou nové výrobní haly firmy GESS s.r.o. Hranice a Martina Ovčáčíka z Rouského. Z tohoto prostoru vznikla moderní průmyslová zóna obce. Nachází se zde stlolářství a podlahářství otce a syna Plesníkových. Chovem koní a zemědělskou činností se zabývá firma JUKO Jaroslav Juráň.

Obslužnost je zajištěna jednou autobusovou linkou č. 92728 Hranice – Všechovice, která zabezpečuje devíti spoji základní potřeby občanů, jako je dojíždění dětí do ZŠ a MŠ, k lékaři, na poštu a dalším službám. Obec je od okresního města vzdálená 30 km a má stále nejbližší vazbu na nedalekou obec Všechovice. Regionálním centrem a střediskem vyšší občanské vybavenosti jsou Hranice. Obec Rouské je plynofikována. Vodovodní řad provozuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Kanalizace je ve vlastnictví obce .

Na katastru obce Rouské nejsou památky většího významu. Nejvýznamější z nich je památná lípa Jana Jiskry z Brandýsa stará zhruba 500 let, dále se tu nachází tři kamenné kříže, boží muka ze 17. století vyřezaná z jednoho kusu dubového dřeva. Rousecké návsi dominuje socha sv, Jana Nepomuckého z roku 1791, která je kulturní památkou. Nedaleko ní je kaple Povýšení sv. Kříže z roku 1855. Na východní straně katasru jsou tři rybníky Kadlub, Prostřední a Komorový, které slouží částečně jako biologická čistírna odpadních vod.

Na zrekonstruované rousecké návsi je víceúčelový obecní dům , v němž se nachází obecní úřad, sál, obecní knihovna, klubovny a zázemí. V zadním traktu je přes letní období umístěna velká trampolína pro všechny věkové skupiny.

Zásobování občanů základními potřebami zajišťuje prodejna smíšeného zboží JEDNOTA.

Od roku 2002 slouží občanům Dům s pečovatelskou službou, s pěti malometrážními byty.

V obci působí devět spolků, které se společně s obcí podílí na  ozvoji spolkového, kulturního a společenského života .

V posledních 20 letech se v obci postavilo 20 Nových rodinných domků.

V okolí obce se nachází jedno z nejstarších pohřebišť v okolí.

Občanská vybavenost

V obci se nachází :

 • Víceúčelový dům
 • Klubovna
 • Knihovna
 • Hasičská zbrojnice
 • Víceúčelové hřiště
 • Prodejna smíšeného zboží
 • Základní a mateřská škola je spádová v nejbližší obci Všechovice, vzdálené 2 km
 • Hřbitov je společný pro obce Rouské, Všechovice a Provodovice a nachází se v obci Všechovice
 • Praktický, zubní a dětský lékař je v obci Všechovice
 • Pošta, lékárna a kino  je rovněž v obci Všechovice
 • Obec Rouské spadá do farnosti Všechovice

 

Obec

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Rozpočet obce

rozpocet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Překlad (translations)

GObec mapový portál

gobec mapový portál

Zlatý erb

3. místo - Olomoucký kraj

Cena veřejnosti - Zlatý erb

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky